Forside   Historie    Værelset    Fælles arealer   Husleje   Billeder   Ansøg    Bestyrelse   Find vej    Kontakt    
Intern  
I foråret 1942 udsendte en komite bestående af repræsentanter for Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og dens 6 kandidatforeninger opfordring til at yde bidrag til oprettelse af et Veterinær- og Landbohøjskole kollegium.

Bidragene indkom som støtte på kr. 10.000 til hver af alumneboligerne (værelserne) og som tilskud i øvrigt til opførelse af kollegiet. Blandt bidragyderne var privatpersoner, organisationer og virksomheder m.fl. med tiknytning til højskolen.

For de indkomne bidrag kr. 987.349,71 opførtes i årene 1943-44 på en af staten til rådighed stillet grund ved Hostrupsvej et kollegium for studerende ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet, indrettet med 80 boliger til alumnerne, sal og læseværelse samt boliger til efor og portner.

Kollegiet blev indviet lørdag den 1. december 1944. Kollegiets fødselsdag har siden været fejret omkring den 1. lørdag i december måned.

Samtidig med højskolen overgik kollegiet i 1968 fra Landbrugsministeriet til Undervisningsministeriet som ressortministerium. Undervisningsministeriet har i forbindelse med ændret fondslovgivning senere overdraget sine fondsmyndighedsbeføjelser, herunder Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under Indenrigsministeriet.

Kollegiet er flere gange (1968-69, 1981-82, 1987-89, 1997-1998) blevet forbedret bygningsmæssigt, omfattende installation af fjernvarme, renoveringsforanstaltninger i værelserne, nyindretning af køkkenerne og toilet-/badeforhold, solfangeranlæg samt fællesfaciliteter så som grupperum i kælder og på 5. sal (Quintum Communis).

Kollegiets portner havde oprindeligt bolig i kælderen, men fik senere lejlighed i stuen mens kollegiets efor fra begyndelsen havde bolig i stueetagen. I 1971 fratrådte eforen, hvis hverv blev overtaget af en administrator uden bolig på kollegiet. Titlen administrator er siden blevet afløst af det mere tidssvarende direktør. Eforlejlejligheden blev i stedet indrettet til kollegieværelser. I 1995 blev portnerboligen yderligere indrettet til fælleslokaler. Fra 1981 - 1997 havde kollegiet 75 værelser, men i forbindelse med renovering af tagetagen, samt indretning af læsesal og grupperum på Quintum Communis blev et enkelt værelse nedlagt og der er derfor i dag 74 kollegieværelser. Nu med i alt 77 alumner, da kollegiet nu har tre dobbeltværelser.

Direktører:

2008-fortsat      Morten Kjærgaard

2004-2008         Preben Møller

2000-2004         Henrik Zobbe

1995-2000         Lisbeth Møller

1990-1994         Uffe Gammelgaard

Administrator:

1971-1990         Carl Werner Hansen

Eforer:

1957-1971         Niels Hermansen

1947-1957         Ebbe Rasmussen

1944-1947         N. Thorkil-Jensen

 

Portnere:

2011-fortsat      Niels Jakob Bruun

1998-2011         Niels Jensen

1996-1998         Søren Rosenkrantz Jakobsen

1983-1995         Erling Kromann Larsen

1944-1982         Robert Madsen

 

Regnskabsførere:

2008-fortsat      Jette Claville

2004-2008         Preben Møller

2000-2004         Charlotte Bredahl

2000                   Gert Jørgensen

1996-1999         Charlotte Bredahl

1996                   Lene Alexius Sørensen

1995-1996         Marianne Jørgensen

1990-1995         Torben Dencker

1979-1990         Lissi Østerbye

1944-1979         A. Lindahl

 

Bestyrelsesformænd:

2012-fortsat      Christian Vesterager

2005-2012         Torben Toldam-Andersen

1994-2004         Jørgen Pedersen

1986-1994         Per Holten-Andersen

1981-1986         Tougaard Pedersen

1970-1981         N. J. Dahl

1965-1970         Aksel Milthers

1950-1965         N. Thorkil-Jensen

1944-1950         Niels Bjerrum

 

Alumneformænd:

- efterår 1984                      Finn Østergaard Sørensen

Efterår               1984 - efterår 1985                    John V. Kristensen

Efterår               1985 - efterår 1986                    Jens Erik Jensen

Efterår               1986 - forår      1987                    Grethe Kaae Nielsen (nu: Hybschmann)

Forår                 1987 - efterår 1988                    Susanne Sarud

Efterår               1988 - forår      1989                    Jørgen Hald

Forår                 1989 - forår      1990                    Frederik Thalbitzer

Forår                 1990 - forår      1991                    Erik Nygaard Pedersen

Forår                 1991 - forår      1992                    Niels Bastian Kristensen

Forår                 1992 - forår      1993                    Annette Junker (nu plus: Karpinski)

Forår                 1993 - efterår 1994                    Anders B. Mikkelsen

Efterår               1994 - efterår 1995                    Jesper Rønne Poulsen

Efterår               1995 - forår      1997                    Kjeld Bagh Christensen

Forår                1997 - efterår 1998                    Christian Vesterager

Efterår               1998 - efterår 1999                    Lise Grønbæk

Efterår               1999 - forår      2001                    Kristian Kortegaard

Forår                2001 - forår      2002                  Jens Bønnelycke Vestergaard

Forår                 2002 - efterår 2003                    Frank Gjerning Petersen

Efterår               2003 - forår      2005                    Kristian Krogh Hansen

Forår                2005 - efterår 2005                    Simon Auken Beck

Efterår               2005 - forår      2006                    Johan Meilholm Mikkelsen

Forår                2006 - efterår 2006                    Casper Pleidrup

Efterår               2006 - forår      2007                    Eva Jensen (nu: Poulsen)

Forår               2007 - efterår 2007                    Anette Lund

Efterår               2007 - efterår 2008                    Jacob Bille Johansen

Efterår               2008 - forår      2009                    Bjørn Cederborg Krohn

Forår                2009 - forår      2010                    Simon Fiil Svane

Forår                2010 - forår      2011                    Jacob Kvesel Mortensen

Forår                2011 – forår 2013                         Christian Emil Bach Busk Andersen

Forår                2013 – efterår 2013                       Suzan Brorsen Knudsen

Efterår             2013 – sommer 2014                Lykke Boysen

Sommer             2014 – forår 2015                            Kristiane Laursen

Forår             2015 – efterår 2015                            Joachim Elias Holgersen

Efterår             2015 – efterår 2016                             René Strøh Huusmann

Efterår             2016 – efterår 2018                             Jane Johansen

Efterår             2018 – efterår 2019                             Asger Bo Clasen

Efterår             2019 – forår 2020                             Jannik Gormsen

Forår             2020 – Efterår 2020                             Thomas Lindtorp Pedersen

Efterår             2020 – Efterår 2021                             Katrine Kongsgaard

Efterår             2021 – Efterår 2022                             Rosalina Rotovnik

 

Alumneforpersoner:

Efterår             2022 –                              Anders Juel Jensen

 
Hostrupsvej 20 · 1950 Frederiksberg C. · tlf. 35 13 81 00 · Send e-mail