Forside   Historie    Værelset    Fælles arealer   Husleje   Billeder   Ansøg    Bestyrelse   Find vej    Kontakt    
Intern  
Den overordnede ledelse af Den Erhvervsdrivende Fond Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet, i daglig tale VLK varetages af Kollegiets bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af Kollegiets direktør. Direktøren rådfører sig løbende om Kollegiets drift med alumneforpersonen og portneren ved de såkaldte onsdags- eller kontormøder. Portneren fører det umiddelbare tilsyn med Kollegiet.

Vision for VLK:

  • Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er det bedste kollegium i hovedstaden - og langt mere end blot en bolig.
Mission for VLK:
  • Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet tilbyder engagerede studerende fra hele kongeriget, som studerer på uddannelser, der har tilknytning til den tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, et tidssvarende hjem i studietiden, der bygger på sammenhold og fællesskab studerende imellem. Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er et samlingspunkt i studielivet og sætter en ære i at ihukomme, vedligeholde og udvikle de traditioner og den særegne kultur, der historisk knytter sig til kollegiet og den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer:

  • 6 medlemmer udpeget af de kandidatforeninger, som repræsenterer kandidatretningerne ved det tidligere universitet Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU-Frederiksberg Campus), dvs. Dansk Agronomforening, Dansk Hortonomforening, Dansk Mejeriingeniørforening, Dansk Forstkandidatforening, Den Danske Dyrlægeforening og Foreningen af Levnedsmiddelingeniører og -kandidater (nu IDA Food Network). Medlemmerne tilstræbes udpeget blandt tidligere alumner.
  • 2 medlemmer udpeget af det tidligere universitet Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole blandt universitetets fastansatte videnskabelige medarbejdere.
  • 2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd eller tilsvarende ved det tidligere KVL (nu dele af KU-SCIENCE og -SUND), blandt de universitetets kandidat- og bachelorstuderende, som ikke er alumner ved kollegiet.
  • Den til enhver tid siddende forperson og næstforperson for Alumneforeningen ved Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet.

Direktør er Morten Kjærgaard.
Portner er Niels Jakob Bruun.

Bestyrelsens formand er: Cand.agro. Christian Himmelstrup Vesterager.
Bestyrelsens næstformand er: Cand.agro. Brian Højland Jacobsen.
Alumneforeningens forperson er: Anders Juel Jensen.


 

 
Hostrupsvej 20 · 1950 Frederiksberg C. · tlf. 35 13 81 00 · Send e-mail